Изработка на софтуер по поръчка ТЕЛК

Софтуера е разработен по поръчка за болница МБАЛ Хасково.
ТЕЛК – МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – АД ГРАД ХАСКОВО

 • ВХОД В СИСТЕМАТА (РАЗЛИЧНИ ПРАВА ЗА РАБОТНИТЕ СТАНЦИИ)
 • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОГРАНИЧЕНИЯ ПО IP
 • НАЧАЛЕН ЕКРАН
 • СПИСЪЦИ ТЕЛК / ДЕЛК ДОКУМЕНТИ
 • ЧЕРНОВИ
 • РЕДАКЦИЯ И ПОПЪЛВАНЕ НА ТЕЛК / ДЕЛК ДОКУМЕНТИ
 • ТЪРСЕНЕ ПО ЕГН, ИМЕ, НОМЕР
 • ПЕЧАТ НА ТЕЛК / ДЕЛК ДОКУМЕНТИ (ВИЗУАЛИЗИРА СЕ В MS WORD)
 • ЕКРАН ЗА МЕСЕЧЕН И ДНЕВЕН ОТЧЕТ
 • МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ (ВИЗУАЛИЗИРА СЕ В MS EXCEL)
 • ДНЕВЕН ОТЧЕТ (ВИЗУАЛИЗИРА СЕ В MS EXCEL)