Изработка на сайт Пловдив – U4avplovdiv.com

Изработка на сайт Пловдив – U4avplovdiv.com

Това е  образователен  портал  за всекидневния живот в училище, детската градина , университета,  реалните случки в  тях, проблемите и добрите практики. Даваме  гласност на темите, които вълнуват учениците, учителите, директорите, родителите, промените, които искат да видят. Популяризираме иновативни  идеи.