×

РАБОТНО ВРЕМЕ

Пон. - Пет. - 9:00 - 18:00
Събота и Неделя само с уговорени срещи!

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Защита на личните данни

В политиката ни за лични данни ще научите как те биват събирани, обработвани и съхранявани в съответствие с правните изисквания.

Надзорен орган :

Комисия за защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: office@ait-webdesign.com

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни :

Нашата политика за личните данни е подготвена спрямо Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR) . В нея са обяснени правила по които сайта Ait-webdesign.com събира, обработва и съхранява лични данни на клиенти и партньори. Предприети са всички необходими мерки за защитата на лични данни срещу незакономерно използване. Ait-webdesign.com спазва изискванията в регламент GDPR:

Обработка на личните данни

Обработката се извършва законосъобразно и прозрачно. Всеки потребител на сайта дава своето доброволно съгласие за използване на личните му данни при изпращане на запитване за услуга или при изпращане на форма за контакт.

Защитата на личните данни се осъществява чрез : SSL сертификат за сайта и чрез криптиране на данните локално при нас.

Данните се пазят за срок от 3 години.

Събиране на личните данни :

Събирането на лични данни се осъществява, чрез форма за контакт или форма за запитване за услуга, като използването на данните следва легитимни цели. Събирането на лични данни за рекламна или маркетингова цел, става единствено след доброволно съгласие от потребителя, което може да бъде оттеглено по всяко време.

Събират се данни единствено за бизнес цели.

Права на потребителите :

Всеки потребител може да изиска в подходящ електронен вид, всички данни събрани за него на имейл : office@ait-webdesign.com. Ние поемаме отговорността да ги представим в срок до 30 дни.

Всеки потребител може да изиска коригиране или изтриване на данните събрани за него, като се свърже с нас на имейл : office@ait-webdesign.com

Допълнителна информация :

Всякакви въпроси и консултации относно личните данни, събрани от ait-webdesign.com можете да зададете на имейл : office@ait-webdesign.com, телефон +359 888 89 87 97, всеки работен ден от 9-18 часа.

НАГОРЕ