Изработка на сайт„Кой чисти в природата“ за РБ „Хр. Смирненски“ – гр. Хасково

Проектът „Кой чисти в природата“ се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в Конкурс за проекти – 2016 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” по договор РД11-00-115/24.06.2016 между Министерство на културата и ФГББ.
Водеща организация:
Регионална библиотека „Христо Смирненски”, Хасково