Изработка на сайт каталог V-Pharm – Велико Търново

„В-фарм” АД гр. Велико Търново е създадено с цел търговия на едро с лекарствени и нелекарствени продукти като конкурент в ценови аспект на основните дистрибутори на лекарства в България.