Изработване на динамичен уеб сайт на Интер Дент – Перник

Дентална практика Интер Дент е създадена през 2003 г. Благодарение на използването на съвременна апаратура и оборудване и посредством различната професионална квалификация на специалистите ни, която обхваща всички области от денталната медицина, се извършва комплексно лечение без нуждата пациентът да излиза извън рамките на клиниката.